TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 

1. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI XƯỞNG CHÍNH DĨ AN

 NHÂN VIÊN MUA HÀNG

 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

 

 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

LƯU Ý: NẾU PHỎNG VẤN ĐẠT SẼ NHẬN VIỆC SAU 30 NGÀY

NHÂN VIÊN PHÒNG TỔNG VỤ

 NHÂN VIÊN HOZEN 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT