Kế toán viên

Mô tả công việc:

- Nhận Invoice hàng xuất từ bộ phận xuất nhập khẩu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu với bộ phận xuất nhập khẩu và nhóm giá thành

- Import dữ liệu vào Solomon

- Xuất hóa đơn bán phế liệu, bán dây điện, hàng cho biếu tặng

- Báo cáo thuế hàng hóa bán ra VAT OUT

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Liên lạc với khách hàng trong nước và ngoài nước về nợ quá hạn và yêu cầu thanh toán.

- Lập Debit Note và nhập dữ liệu Solomon

Phúc lợi:

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

- Thưởng, Phụ cấp, chế độ phúc lợi hấp dẫn

- Tăng lương hàng năm

- Có thêm 29 ngày nghỉ/ năm ngoài quy định của Luật lao động