Nhân viên ISO

  • Tuyển dụng: 01 Nam nhân viên, tuổi từ 22~30
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường (ưu tiên đại học Nông Lâm)
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn/đào tạo việc.