Tên công ty CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM
Ký kiệu YEV
Địa chỉ Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại (0274) 3752 590
Fax: (0274) 3730915
Ngày thành lập : 14/03/1995
Phương châm:

+ Doanh Nghiệp tồn tại cùng thế giới

+ Doanh nghiệp cần thiết cho xã hội

Hoạt động: Sản xuất các hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô
Tổng Giám Đốc: Ông NOGI HIROSHI
Số công nhân viên:

- Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. trụ sở chính Dĩ An:

                4,243 người (Nam: 1,113, Nữ: 3,130), tuổi trung bình: 29

Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam. Phân xưởng Mỹ Phước

                3,117 người (Nam: 678, Nữ: 2,439), tuổi trung bình: 28 tuổi

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam tại Trà Vinh:

                5,246 người  (Nam: 721, Nữ: 4,525), tuổi trung bình: 28 tuổi

- Chi nhánh dây cáp xe ô tô Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam:

                224 người  (Nam: 172, Nữ: 52), tuổi trung bình: 30 tuổi

THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT: 08/09/2023

Cơ hội đào tạo và làm việc tại nước ngoài thuộc các chi nhánh của tập đoàn.