Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 TUYỂN DỤNG 186 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM NỮ CÔNG NHÂN DĨ AN/ MỸ PHƯỚC 1 7.500.000 - 8.500.000 31/12/2021
2 Nhân viên kế toán Kế toán phải thu TP Dĩ An, Bình Dương Thỏa thuận 15/03/2021
3 Nhân viên ISO Nhân viên Dĩ An 8 triệu 31/01/2021
4 Quản lý an toàn Quản lý an toàn lao động Công ty TNHH YAZAKI EDS Dĩ An Thỏa thuận 30/06/2021
5 Nhân viên kế toán Kế toán Công ty TNHH YAZAKI EDS Dĩ An Thỏa thuận 31/03/2021
6 Nhân viên kế hoạch Kế hoạch Công ty TNHH YAZAKI EDS Dĩ An Thỏa thuận 31/03/2021
7 Nhân viên pháp lý Nhân viên pháp lý Công ty TNHH YAZAKI EDS Dĩ An Thỏa thuận 15/03/2021
8 Nhân viên bảo trì nhân viên bảo trì CÔNG TY TNHH YAZAKI EDS VIỆT NAM THỎA THUẬN 31/03/2021
9 Chuyên viên pháp lý pháp lý Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam Thỏa thuận 31/03/2021