Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
2 NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TCC Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
3 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ AN TOÀN Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
4 NHÂN VIÊN AN TOÀN Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
5 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN SEPPEN Phiên dịch Dĩ An Thương lượng 31/08/2019
6 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/08/2019
7 CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN IT Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/08/2019
8 NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC TUYỂN DỤNG 1000 LAO ĐỘNG NỮ Công nhân Mỹ Phước 8,200,000 31/12/2020
9 NHÀ MÁY DĨ AN TUYỂN DỤNG 1000 LAO ĐỘNG NỮ Công nhân Dĩ An 8,200,000 31/01/2020
10 NHÀ MÁY CỦ CHI CẦN TUYỂN 50 LAO ĐỘNG NAM Công nhân Củ Chi 8,200,000 31/12/2020