Tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Công việc Nơi làm việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÂN SỰ Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
2 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ AN TOÀN Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
3 NHÂN VIÊN AN TOÀN Nhân viên Dĩ An Thương lượng 31/12/2020
4 NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC TUYỂN DỤNG 1000 LAO ĐỘNG NỮ Công nhân Mỹ Phước 8,200,000 31/12/2020
5 NHÀ MÁY DĨ AN TUYỂN DỤNG 1000 LAO ĐỘNG NỮ Công nhân Dĩ An 8,200,000 31/12/2020
6 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THÀNH THẠO TIẾNG ANH Nhân viên văn phòng Dĩ An Thỏa thuận 31/08/2019
7 NHÀ MÁY TRÀ VINH TUYỂN DỤNG 100 LAO ĐỘNG NỮ Công nhân Trà Vinh 7.164.000 31/12/2020
8 NHÀ MÁY CỦ CHI CẦN TUYỂN 50 LAO ĐỘNG NAM Công nhân Củ Chi 8,200,000 31/12/2020